Giới thiệu

Thẻ:

TheSLinux là hệ điều hành Linux, mã nguồn mở. Các phiên bản đầu tiên của TheSLinux dựa trên ArchLinux.

Vài thông cơ bản về TheSLinux được cho ở trang hỏi-đáp. Để liên lạc hoặc tham gia vào quá trình phát triển TheSLinux hãy dùng các nhóm thư, kênh Twitter hoặc trang Facebook.

Các thành viên của đội phát triển có thể tham khảo tài liệu ở trang riêng.

----
4 commit(s) 2 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sat Jan 25 10:51:54 2014 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
    bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
    tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.