Security

Thẻ:

Bất kỳ góp ý, câu hỏi liên quan tới sự an toàn của TheSLinux và các thành phần liên quan, vui lòng gửi thư riêng về security at theslinux.org hoặc các nhóm thư của dự án.

Với các thông điệp cần mã hóa vui lòng sử dụng chìa khóa PGP công cộng 503CDEA5 có thể tìm thấy ở một trong các địa chỉ sau

Chân thành cảm ơn.

----
6 commit(s) 2 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Fri Apr 24 21:30:18 2015 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
    bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
    tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.