Nhóm thư

Thẻ: ,

Để tham gia nhóm thư bạn cần đăng ký nhờ lệnh email.

Sau khi đăng ký bạn có thể gửi email tới địa chỉ của nhóm thư và tất cả thành viên sẽ nhận được. Bạn cần chú ý các quy tắc chung.

Nếu chỉ muốn theo dõi mà không cần viết email nào, có thể dùng địa chỉ rss được cho như dưới đây.

Danh sách nhóm thư

Các nhóm thư đáng quan tâm nhất là questions, securityhackers.

Các nhóm thư chuyên biệt có thể bạn ít quan tâm

Quy tắc chung

Các nhóm thư là công cộng. Một khi bạn gửi thư (email) cho nhóm thì bất kỳ ai có internet cũng có thể nhận và đọc thư của bạn. Vì thế, hãy cẩn thận khi gửi thưtôn trọng người khác.

Các nhóm thư khác nhau tương ứng với những chủ đề khác nhau, bạn đừng gửi nhầm thư này vào nhóm thư kia. Nếu không rõ vấn đề của bạn tới đâu, có thể dùng nhóm thư questions.

Bạn có thể dùng tiếng Việt hay tiếng Anh. Nhưng trong một chủ đề nhất định không nên dùng cả hai thứ tiếng: Hãy tôn trọng người khác và bám sát chủ đề cũng như cách trình bày chủ đề đó.

Khi nghĩ rằng bài của bạn đang tách ra khỏi chủ đề đang có, hãy dùng từ khóa [OT] và/hoặc chỉnh lại chủ đề của thư.

Đăng ký qua email

Để đăng ký vào bất kỳ nhóm thư nào dùng các lệnh đăng ký qua email.

Ví dụ, để tham gia vào nhóm thư [email protected], bạn gửi một email vào địa chỉ [email protected] với tiêu đề thư là subscribe questions.

Chờ khoảng mấy phút bạn sẽ nhận được email phản hồi từ địa chỉ [email protected]. Bạn chỉ chọn “Trả lời” thư nhận được mà không cần điền thông tin gì thêm.

Các liên kết nhanh để đăng ký

Đăng ký vào các nhóm thư khác

Ghi chú

Email bạn nhận được từ địa chỉ [email protected], có thể nằm trong Inbox hoặc Spam box. Nội dung thư là tiếng Anh nhưng hầu hết các chỉ dẫn đều đơn giản bạn hãy thử làm theo trước khi tìm kiếm giúp đỡ.

Lịch sử

Trong giai đoạn đầu của dự án, nhóm thư được cung cấp bởi http://freelists.org. Tuy nhiên, dịch vụ của FreeLists đưa ra vài ràng buộc không rõ ràng, không phù hợp với tinh thần tự do của dự án.

Tháng 9/2013, các nhóm thư được chuyển qua máy chủ riêng của dự án, sử dụng Ecartis với mã nguồn tại https://github.com/icyfork/ecartis.

----
18 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Mon Oct 14 13:27:18 2013 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
    bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
    tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.