Vị trí trong đội phát triển

Thẻ: , ,
Bài mẹ: /hackers

Các nhóm công việc chính trong dự án TheSLinux. Bạn có thể tham gia vào một hoặc nhiều công việc liệt kê dưới đây. Mỗi nhóm đều cần nhiều người nên bạn hãy mạnh dạn liên hệ để tham gia. Quyền lợi, trách nhiệm của mỗi thành viên được mô tả ở đây.

 1. Quản lý kênh tin, tổ chức các sự kiện
 2. Phát triển hệ thống đóng gói
 3. Viết, quản lý tài liệu hướng dẫn, trang chủ
 4. Kiểm tra và triển khai giải pháp an toàn
 5. Quản lý chất lượng, phiên bản
 6. Quản lý hạ tầng phục vụ dự án

Quản lý kênh tin, tổ chức các sự kiện

Phát triển hệ thống đóng gói

Đây là nhóm công việc khổng lồ , tiêu tốn nhiều thời gian, sức lực. Do số lượng lớn các gói, nên càng nhiều người tham gia vào hệ thống này càng tốt để chia sẻ và cải tiến công việc.

Viết, quản lý tài liệu hướng dẫn, trang chủ

Công việc rất quan trọng vì thiếu các tài liệu thì sẽ chẳng có người dùng nào quan tâm tới TheSLinux.

Kiểm tra và triển khai giải pháp an toàn

Ví dụ cho kernel, firefox. Các máy trạm TheSLinux vận hành an toàn và trôi chảy hay không, là phụ thuộc vào các thiết kế từ nhóm này.

Quản lý chất lượng, phiên bản

Khi nào nâng cấp, các tính năng cần thêm vào, bỏ đi,…; kiểm tra, thử nghiệm các tính năng và cài đặt, … Những việc này nếu không làm tốt sẽ dẫn tới nhiều rắc rối ở phía người dùng.

Quản lý hạ tầng phục vụ dự án

Dự án có các server, các dịch vụ để tạo ra trang web, nhóm thư,… cần được quản lý về mặt kỹ thuật. Đây là công việc của các Linux sysadmin, đòi hỏi nhiều kỹ năng phối hợp.

----
2 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sat Jan 25 10:51:54 2014 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
  bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
  tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.