Thư mời tham gia đội phát triển

Chào các bạn!

Với tư cách là người khởi động dự án, mình viết thư này mời các bạn có khả năng, thời gian hoặc niềm yêu thích Linux tham gia phát triển dự án TheSLinux, dự án tạo một bản phân phối (hệ điều hành) Linux hướng đến người dùng Việt Nam.

TheSLinux là dự án mã nguồn mở, và hiện chưa có bất kỳ quỹ tài chính nào hỗ trợ lâu dài ngoài đóng góp tự nguyện của các thành viên, sự tham gia của bạn cũng là tự nguyệnkhông được trả phí (trong giai đoạn hiện tại). Các quyền lợi, trách nhiệm của một thành viên đội phát triển được mô tả ở trang riêng. Nhóm các công việc trong dự án được tóm tắt ở trang này.

Chấp nhận thư mời này, bạn sẽ trở thành thành viên chính thức của đội phát triển TheSLinux. Vui lòng trao đổi với Huỳnh Kỳ Anh (z1y) trên kênh IRC #theslinux (máy chủ irc.freenode.net) hoặc trên nhóm thư theslinux-hackers (xem ở đây), hoặc bạn có thể trao đổi riêng qua thư (mailto:kyanh _at thisdomain).

Cảm ơn bạn quan tâm và đóng góp vào TheSLinux.

Huỳnh Kỳ Anh, Sài Gòn, ngày 26 / 06 / 2013


Thư này được công bố chính thức tại http://theslinux.org/hackers/invitation/, được gửi đến các nhóm SaigonLUG, HanoiLUG, ArchLinuxVn. Bạn có thể giúp TheSLinux chuyển thư này đến các bạn quan tâm tới Linux, với điều kiện nội dung của thư được giữ nguyên như bản gốc.

Các thông tin khác về dự án có thể tìm thấy tại http://theslinux.org/faq/.