Tiệc xác nhận khóa

Thẻ: , ,
Bài mẹ: /events/2013


Chú ý: Xin đừng hiểu nhầm đây là một buổi tiệc theo nghĩa thông thường. Đây chỉ là một buổi offline, gặp mặt tại quán cà phê, với những trao đổi rất bình thường, không có bia, rượu, bla bla.


Đặt vấn đề

Khi sử dụng mã hóa công khai, mỗi người có cặp gồm chìa khóa công cộng và chìa khóa riêng tư. Cặp chìa khóa này được dùng để mã hóa và giải mã, đảm bảo rằng chỉ người gửi và người nhận mới đọc được nội dung thật sự bên trong, hoặc để tạo các chữ ký số để xác nhận ở phía người nhận rằng thông tin thật sự cho người gửi tạo ra không bị thay đổi bởi bất kỳ bên thứ ba nào.

Trong khi chìa khóa riêng tư do mỗi cá nhân chịu trách nhiệm quản lý và cất giữ (không chia sẻ với bất kỳ ai), thì chìa khóa công cộng có thể chia sẻ với người khác, với người nhận thông điệp mã hóa hoặc chữ ký số. Do chìa khóa có thể bị giả mạo, việc đảm bảo rằng chìa khóa công cộng X chính xác của người Y là việc rất quan trọng.

Đối tượng tham gia

Buổi tiệc xác nhận khóa công cộng được tổ chức ở các nhóm địa phương là nơi các bạn quan tâm tới bảo mật thực hiện trao đổi chìa khóa công cộng với nhau.

Nếu bạn quan tâm tới câu hỏi làm thế nào để biết được các gói, tập tin do TheSLinux phân phối đúng là của TheSLinux tạo ra mà chưa bị xâm nhập thay đổi, thì bạn có thể tham gia buổi tiệc này.

Các bạn chưa biết, muốn tìm hiểu thêm về OpenPGP và/hoặc muốn trao đổi thêm về các vấn đề liên quan tới bảo mật, cũng có thể tham gia. Chắc chắn sẽ có ích cho các bạn về sau, bởi số đông người tham gia sẽ làm tăng độ tin cậy cho chìa khóa của bạn.

Nội dung

Địa điểm. Thời gian

Đăng ký tham gia

Các bạn đăng ký sớm đã chọn ra ngày của sự kiện (18/8/2013). Các bạn khác có thể đến tùy ý, không cần đăng ký, miễn là đúng giờ để buổi tiệc được hiệu quả.

Liên kết. Hỗ trợ

----
10 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sun Aug 11 16:20:37 2013 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
    bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
    tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.