Sử dụng s-makepkg

Thẻ: , , ,
Bài mẹ: /doc/s-makepkg

Mô tả

s-makepkg là tiện ích dành cho người những phát triển TheSLinux, dùng để biên dịch các gói từ mã nguồn nhờ sử dụng các mô tả biên dịch có ở kho buildsystem.

Sử dụng khi nào

s-makepkg được dùng khi bạn cần

s-makepkg có thể được cài trên ArchLinux hoặc TheSLinux.

Khác biệt so với makepkg

Về mặt kỹ thuật, s-makepkg sẽ gọi tới lệnh nguyên thuỷ makepkg của gói pacman. Lệnh nguyên thuỷ makepkg thực ra đã được điều chỉnh để có thể dùng kèm với s-makepkg.

s-makepkg được thiết kế để làm việc với kho mô tả biên dịch chính thức của TheSLinux ở địa chỉ buildsystem, có các đặc điểm cơ bản sau

Còn nhiều điểm chi tiết hơn bạn có thể xem ngay bên trong mã nguồn của kịch bản s-run.sh.

Cài đặt s-makepkg

Hiện chưa có sẵn gói cho s-makepkg do các quy ước chưa được thống nhất. Bạn cần cài đặt s-makepkg một cách thủ công như dưới đây.

Dưới đây là hướng dẫn cài đặt s-makepkg trên các hệ thống ArchLinux hoặc TheSLinux.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
## Tài khoản bình thường ##

# Tải về kho `buildsystem` nếu bạn chưa tải trước đây
$ git clone git://github.com/TheSLinux/buildsystem.git theslinux-buildsystem

$ cd theslinux-buildsystem

# Chuyển đến nhánh `_utils` và lấy về các thay đổi mới nhất
$ git checkout _utils
$ git pull --rebase

# Chuyển đến thư mục `_utils`
$ cd _utils/

## Tài khoản root

# Dùng `make` để cài đặt. Gõ lệnh `make` để liệt kê các mục
$ sudo make uninstall install

# Chạy thử để chắc rằng `s-makepkg` đã được cài đặt
$ s-run which s-makepkg

Sau bước cuối cùng, bạn sẽ thấy hiện ra đường dẫn /usr/bin/s-makepkg chứng tỏ việc cài đặt thành công. Tuy nhiên, hãy khoan mừng vội: Bạn cần phải cài đặt thêm bản pacman được điều chỉnh cho TheSLinux. Hãy theo dõi phần tiếp theo.

Cài đặt pacman

Phần này có ích khi bạn muốn dùng s-makepkg trên ArchLinux. Nếu đang dùng TheSLinux thì trên máy bạn đã có sẵn phiên bản pacman đặc biệt, và bạn có thể bỏ qua phần này.

TheSLinux các thế hệ đầu tiên sử dụng phiên bản 4.1.x của pacman làm chương trình quản lý gói chính. Một số điều chỉnh được thực hiện để pacman làm việc với s-makepkg. Vì thế, nếu đang dùng ArchLinux bạn cần cài đặt phiên bản pacman đặc biệt như sau đây.

1
2
3
4
5
6
7
8
# Thực `clone` như ở trong hướng dẫn cài `s-makepkg`
# Chuyển đến nhánh `pacman` và cập nhật
$ git checkout pacman
$ git pull --rebase

# Chuyển đến thư mục `pacman` và biên dịch
$ cd pacman
$ s-makepkg --skipchecksums

Sau khi việc biên dịch thành công, bạn sẽ có được gói pacman-* bên trong thư mục hiện hành pacman. Bạn có thể cài gói này vào hệ thống bằng lệnh

## Tài khoản `root`
$ pacman -U pacman-*

Bây giờ, bạn có phiên bản pacman nóng hổi, có thể dùng phối hợp với s-makepkg để biên dịch bất kỳ gói nào của TheSLinux.

Sử dụng thế nào

Trong phần cài đặt pacman bạn đã có một ví dụ của việc dùng s-makepkg. Nói chung, cách thực hiện để tạo gói foobar như sau đây

 1. Chuyển đến nhánh foobar
 2. Dùng lệnh git pull --rebase để lấy mã nguồn mới nhất của gói
 3. Chuyển đến thư mục foobar (thư mục này tồn tại theo quy định cho các gói của TheSLinux)
 4. Gõ lệnh s-makepkg hoặc s-makepkg --skipchecksums để biên dịch gói

s-makepkg sẽ tự động xác định phiên bản và số hiệu biên dịch từ các thông tin của kho git mà bạn đã tải về (bằng lệnh git clone). Trong trường hợp cần thiết, bạn có thể bỏ qua việc xác định phiên bản tự động này bằng cách dùng các biến môi trường được mô tả trong phần tiếp theo.

Biến môi trường

Nếu bạn đang dùng buildsystem và tuân theo các quy định của TheBigBang thì các biến môi trường dưới đây được xác định tự động. Bạn chỉ quan tâm tới những biến này chỉ trong một số trường hợp đặc biệt; nhưng trước hết, hãy tham khảo các đề nghị trong TheBigBang.

Ví dụ

Biên dịch gói linux-api-headers phiên bản 3.2.44, sử dụng số hiệu biên dịch 100

1
2
3
4
5
$ git checkout linux-api-headers
$ cd linux-api-headers
$ PACKAGE_TAG="linux-api-headers-3.2.44-100" s-makepkg

# Kết quả: gói `linux-api-headers-3.2.44-100.tar.xz`

Biên dịch gói linux-api-headers phiên bản 3.2.44, sử dụng số hiệu biên dịch do s-makepkg tự động xác định

1
2
3
4
5
6
$ git checkout linux-api-headers
$ cd linux-api-headers
$ PACKAGE_REF_TAG="linux-api-headers-3.2.44-100" s-makepkg

# Kết quả: gói `linux-api-headers-3.2.44-???.tar.xz`, ở đây
# `???` là số hiệu thay đổi tùy theo sự xác định của `s-makepkg`

Nếu đang thử nghiệm tính năng new-feature mới cho gói geany, bạn có thể sử dụng biến PACKAGE_FEATURE để tạo gói geany-new-feature như sau

1
2
$ git checkout geany
PACKAGE_FEATURE="new-feature" s-makepkg

Kết quả sau cùng bạn sẽ thu được gói geany-new-feature và gói này sẽ xung đột với gói geany: bạn không thể cài hai gói này cùng lúc.

Các biến môi trường còn lại được dùng khi bạn cần chỉ ra con số cụ thể cho tên gói (ví dụ linux-api-headers), số phiên bản (ví dụ 3.2.44) hoặc số hiệu biên dịch (ví dụ 100). Việc này không thật sự cần thiết nếu bạn tuân theo các quy chuẩn của TheBigBang, và có thể thay thế bằng cách dùng các biến PACKAGE_TAG hoặc PACKAGE_REF_TAG như trên.

Cách tính số hiệu biên dịch

Trong gói TheSLinux tạo ra, con số cuối cùng trong tập tin gói được gọi là số hiệu biên dịch (hay release number). Chi tiết về cách tính tự động con số này được mô tả chi tiết trong hàm _get_next_tag_from_tag có trong kịch bản s-run.sh. Nói một cách tóm tắt, đó là số xác nhận (commits) xảy ra giữa hai thời điểm

 1. Thời điểm hiện tại (HEAD)
 2. Thời điểm thẻ tham khảo PACKAGE_REF_TAG được tạo ra

Sơ đồ minh họa có thể tìm thấy ở _get_next_tag_from_tag.

Hỗ trợ. Góp ý. Báo lỗi

Vui lòng báo các lỗi theo hướng dẫn chung. Các câu hỏi, thảo luận vui lòng dùng nhóm thư theslinux-hackers.

Thông tin mới nhất về s-makepkg có thể tìm thấy ở trang Github.

Tác giả

s-makepkg được viết bởi Huỳnh Kỳ Anh. s-makepkg là một phần của TheSLinux.

Giấy phép

s-makepkg được phân phối theo giấy phép GPLv2. Việc sử dụng, phân phối, chỉnh sửa,… s-makepkg phải được thực hiện dưới các quy định của giấy phép đã chỉ ra.

----
7 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Wed Jul 17 22:21:58 2013 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
  bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
  tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.