Thêm tin tức

Thẻ: ,
Bài mẹ: /doc/homepage

TheSLinux có nhiều kênh tin tức khác nhau: Facebook, Twitter, trang chủ (cùng với mirror), các nhóm thư. Khi có sự kiện mới, các thông tin cần được cập nhật trên một hay tất cả các kênh này. Dưới đây là hướng dẫn chung.

 1. Giúp mọi người lựa chọn tham gia sự kiện bằng http://doodle.com;
 2. Thông báo trên Facebook (và kênh Twitter nếu bạn có tài khoản);
 3. Thông báo trên nhóm thư hackers hoặc questions tùy trường hợp;
 4. Thông báo trên nhóm thư archlinuxvnsaigonlug nếu phù hợp;
 5. Cập nhật chủ đề trên kênh IRC của nhóm là #theslinux;
 6. Thêm sự kiện vào trang chủ:
  1. Nội dung chính ở sự kiện sẽ được đặt ở trang contents/events/<năm>/<tháng>-chủ-đề.html; Ví dụ events/2013/06-git-training/; (lưu ý: không phải mọi sự kiện đều cần phải để ở /events/);
  2. Chỉnh sửa tập tin contents/news/<năm>.html để tóm tắt nội dung và liên kết quan trọng;
  3. Khi xác nhận, tuân theo các quy tắc mô tả trong rss.rb, đặc biệt là chủ đề của xác nhận nên bắt đầu bằng news: và theo sau bởi một khoảng trắng, để hệ thống biên dịch sẽ nhận biếtthêm vào kênh rss. Ngoài ra, phần thân của xác nhận nên chi tiết càng tốt. Cả chủ đề và thân của xác nhận đều nên thực hiện bằng tiếng Anh;
  4. Xem một ví dụ về mã nguồn của tin ở đây, nội dung của trang tin ở đâykênh tin rss;
 7. Sau khi kết thúc sự kiện, cập nhật lại các liên kết, nội dung ở trang tin tức, và có thể tóm tắt nội dung, tài liệu để gửi đến các kênh cần thiết. Bạn có thể quyết định thêm thông báo về việc việc kết thúc sự kiện này vào kênh rss hay không.
 8. Nếu có bất kỳ điều gì chưa rõ ràng, hãy trao đổi với các bạn khác trên nhóm thư hackers hoặc kênh IRC #theslinux. Đừng tự ý hành động khi chưa rõ mọi việc nhé!

----
5 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sat Apr 19 05:35:48 2014 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
  được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
  bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
  tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.