Cấu hình cho git

Thẻ: ,
Bài gốc: https://github.com/archlinuxvn/home/blob/master/content/doc/git/gitconfig.html
Bài mẹ: /doc/git

Mục lục


Bài này cung cấp ví dụ cho ~/.gitconfig.

Tại sao

Trong subversion (hay svn), thông tin về người dùng được lưu ở phía máy phục vụ (svn server), do đó, bạn không quan tâm nhiều. Trong khi đó, git lưu thông tin tác giả, email,… của người ghi vào kho ngay trên chính máy của bạn. Hai thông tin quan trọng là tên và email. Nếu bạn không điều chỉnh cho phù hợp thì nhật ký của kho git sẽ rất rối và sau này nhìn lại bạn sẽ chẳng biết chính-bạn-là-ai trong phần nhật ký.

Nếu như bạn đang dùng git, việc xem lại nhật ký là quan trọng; vì thế đừng chậm trễ trong việc điều chỉnh cấu hình ~/.gitconfig.

Nội dung tập tin

Tập tin cấu hình mẫu.

Bạn tải vè chép nội dung tập tin trên vào tập tin ~/.gitconfig, sau đó chỉnh lại cho phù hợp, nhất là tên và email trong mục [user]. Thay đổi sẽ có tác dụng cho tất cả kho git trên máy của bạn, trừ những kho được thiết lập riêng bằng cấu hình trong tập tin /path/to/git/repository/.git/config.

Nội dung các tập tin cấu hình có thể chỉnh bằng tay, hoặc bằng lệnh git config --global hoặc git config. Để biết thêm chi tiết, thử với git config --help.

Có một lưu ý nhỏ là định nghĩa st = status -uno bên dưới đây chỉ thông báo thay đổi của các tập tin đã có trong git repository, còn các tập tin mới chưa được thêm vào sẽ được bỏ qua.

Bạn cũng thấy là bạn có thể chọn tên tùy ý. Đây thực tế là nickname, và bạn luôn có thể mạo danh người khác. Nhưng đừng làm thế; hãy chọn cho chính bạn một nickname thật kêu, thật đáng nhớ với mọi người nhé.

----
1 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Mon Apr 15 21:44:12 2013 +0000

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
    bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
    tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.