Bugs

Thẻ:

Để báo các lỗi liên quan tới TheSLinux, các bạn có thể

Trong trường hợp khẩn cấp, báo các lỗi liên quan tới sự an toàn của hệ thống, … bạn có thể liên hệ qua trang riêng được mô tả ở đây.

Cảm ơn bạn hợp tác và góp phần phát triển TheSLinux.

Mẹo

Để đi nhanh tới vấn đề số 26 ở trang Github, bạn có thể dùng liên kết http://theslinux.org/bugs/26. Bạn có thể thay số 26 bằng các số khác. Liên kết http://theslinux.org/bugs/all sẽ dẫn bạn đến trang liệt kê tất cả các vấn đề.

----
5 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Sat Oct 5 06:21:16 2013 +0700