Introduction

Thẻ: ,
Bài mẹ: /about

TheSLinux is an open source Linux distribution. The first generation of TheSLinux is based on ArchLinux.

To keep in touch with the project please use the mailing lists, our Twitter channel or our Facebook Fanpage. The source code of TheSLinux is available on Github.

----
3 commit(s) 1 author(s);
last updated by Ky-Anh Huynh @ Tue Apr 30 06:57:02 2013 +0700

Trang này là một phần của TheSLinux,
 và được phân phối với giấy phép CC BY-SA 3.0.

Bạn được Sao chép, Chia sẻ, Phân phối trang này dưới điều kiện sau:

(1) Bạn phải ghi tên tác giả TheSLinux và giấy phép; tuy nhiên không
    được hàm ý tác giả trao trang này hay quyền sử dụng trang này cho bạn;
(2) Nếu bạn sử dụng, chuyển đổi, hoặc xây dựng dự án từ trang này,
    bạn phải áp dụng giấy phép BY-SA hoặc giấy phép có các điều khoản
    tương tự như giấy phép BY-SA cho dự án của bạn.