TheSLinux

Đây là trang chủ của TheSLinux. Các tin tức về dự án được liệt kê ở trang này.

Nếu chưa biết gì về dự án, bạn xem vài câu trả lời ở phần hỏi đáp.

Nếu là thành viên đội phát triển, hoặc muốn tham gia vào dự án, hãy xem hướng dẫn ở trang riêng.

Nếu chưa biết gì về Linux, trang này có thể không phù hợp với bạn.